สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

Office of Provincial Commercial Affairs Sisaket

ผลการดำเนินงาน

16522 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เจิงกลิ่นจันทร์10

5 ก.ค. 2565 13

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามและประสานงานโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชนข้าวถุง Lot 19"

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 นายนคร บุตรดีวงศ์ มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เจิงกลิ่นจันทร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

5 ก.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ศรีสะเกษ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องสังฆทาน เทียนพรรษา

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 นายนคร บุตรดีวงศ์ มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เจิงกลิ่นจันทร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

5 ก.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ณ10

5 ก.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ศรีสะเกษ นำสินค้าอุปโภคบริโภค มาจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ประสานห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์10

5 ก.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนิน “โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เจิ่งกลิ่นจันทร์10

5 ก.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม