สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

Office of Provincial Commercial Affairs Sisaket

บริการออนไลน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

รายงานสถานการณ์การค้าชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

../wapppcoc/33/upload/File_IPD_FILE33414896_20171207_094757.pdf

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

../wapppcoc/33/upload/File_IPD_FILE33424660_20180308_105155.pdf

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

../wapppcoc/33/upload/File_IPD_FILE33455720_20181212_140756.jpg

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตลาดทุเรียนภูเขาไฟออนไลน์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการตรวจประเมินสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดศรีสะเกษ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม