สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

Office of Provincial Commercial Affairs Sisaket

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ทุเรียนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 15 มี.ค. 2564 อ่าน [38]

...
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ทุเรียนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดทุเรียน (GI) และผลิตภัณฑ์จากทุเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

tor ทุเรียน 13 หน้า.pdf

ประกาศจังหวัด.pdf

เอกสารประกวดราคา.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์