สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

Office of Provincial Commercial Affairs Sisaket

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 15 มี.ค. 2564 อ่าน [54]

...
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
***รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ขอบเขตการดำเนินงานจ้าง.pdf

ประกาศจังหวัด.2.pdf

เอกสารประกวดราคา.2.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์