สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

Office of Provincial Commercial Affairs Sisaket

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต (สินค้าลำไย)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 6 ส.ค. 2564 อ่าน [11]

...
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต (สินค้าลำไย) ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 จังหวัดแพร่
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์