สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

Office of Provincial Commercial Affairs Sisaket

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 14 ต.ค. 2564 อ่าน [36]

...
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์