สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

Office of Provincial Commercial Affairs Sisaket

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ ราคาน้ำมันดิบ ราคาทองคำ และอัตราแลกเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 13 ธ.ค. 2564 อ่าน [19]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์