สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

Office of Provincial Commercial Affairs Sisaket

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2พ.ศ.2565 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคาสถานที่เก็บและจัดทำบัญชีควบคุม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 7 ม.ค. 2565 อ่าน [37]

...

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์