สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

Office of Provincial Commercial Affairs Sisaket

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 25 มี.ค. 2565 อ่าน [5]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

036-วิเคราะห์ความเสี่ยง สพจ.ศก 2565.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์