สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

Office of Provincial Commercial Affairs Sisaket

พาณิชย์ศรีสะเกษ นำสินค้าอุปโภคบริโภค มาจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 24 พ.ค. 2565 อ่าน [35]

...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ประสานห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีสะเกษ นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น  มาจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “ศรีสะเกษพร้อมใจนุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ณ ลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมียอดจำหน่าย  5,043 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์