สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

Office of Provincial Commercial Affairs Sisaket

พาณิชย์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 24 พ.ค. 2565 อ่าน [23]

...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ปวีณ์  เจิงกลิ่นจันทร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมประชุมระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2565 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมขนหรือสหกรณ์การเกษตร ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประแทศ เชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าข้าว และผู้ประกอบการอื่น ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์จากข้าว และเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์