สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

Office of Provincial Commercial Affairs Sisaket

พาณิชย์ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์สินค้า

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 24 พ.ค. 2565 อ่าน [33]

...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายนคร  บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้านปริมาณและราคา ณ จุดจำหน่าย ตลาดสดเทศบาล 3 ร้านค้าปลีก และห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผลการตรวจสอบดังนี้
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคากิโลกรัมละ 110-112 บาท
1. เนื้อสุกรชำแหละ มีราคาจำหน่าย ดังนี้                      
ราคาห้างสรรพสินค้า
    -สะโพก ราคากิโลกรัมละ 175-178 บาท
    -สามชั้น ราคากิโลกรัมละ 237-245 บาท
*ห้างสรรพสินค้าจัดโปรโมชั่น  ราคาพิเศษช่วยประชาชน
    -สะโพก ราคากิโลกรัมละ 149 บาท
    -สามชั้น ราคากิโลกรัมละ 189 บาท
ราคา ร้านค้าปลีก
     -เนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ 190-195 บาท
    -สามชั้น ราคากิโลกรัมละ 200-215 บาท
ราคาตลาด (ตลาดเทศบาล 3)
    -เนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ 180 -200 บาท    
    -สามชั้น ราคากิโลกรัมละ 200 บาท 
2. เนื้อไก่ชำแหละ มีราคาดังนี้
ราคาห้างสรรพสินค้า
    -ไก่ตัว ราคากิโลกรัมละ 69 บาท
    -อกไก่ ราคากิโลกรัมละ 88-90 บาท
    -น่องติดสะโพก ราคากิโลกรัมละ 79 -85 บาท
ราคาร้านค้าปลีก
    -อกไก่  ราคากิโลกรัมละ 90 บาท    
    -น่องติดสะโพก ราคากิโลกรัมละ 83 บาท
ราคาตลาด (ตลาดสดเทศบาล3)   
    - ไก่ตัว ราคากิโลกรัมละ 90 บาท
    - เนื้อไก่ ราคากิโลกรัมละ 100 บาท    
    - น่องไก่ ราคากิโลกรัมละ 100 บาท
3. ไข่ไก่??ต่อแผง 30 ฟอง  มีราคาดังนี้
ราคาห้างสรรพสินค้า
 - เบอร์ 0 ราคาจำหน่าย แผงละ 136 บาท
    - เบอร์ 1 ราคาจำหน่าย แผงละ 121 บาท
    - เบอร์ 2 ราคาจำหน่าย แผงละ 110 บาท
    - เบอร์ 3 ราคาจำหน่าย แผงละ 108 บาท
    - เบอร์ 4 ราคาจำหน่าย แผงละ 104 บาท
ราคาตลาด (ร้านค้าปลีกบริเวณตลาดสดต้นมะเกลือ)
    - เบอร์ 0 ราคาจำหน่าย แผงละ 130 บาท
    - เบอร์ 1 ราคาจำหน่าย แผงละ 115 บาท
    - เบอร์ 2 ราคาจำหน่าย แผงละ 110 บาท
    - เบอร์ 3 ราคาจำหน่าย แผงละ 105 บาท
    - เบอร์ 4 ราคาจำหน่าย แผงละ 100 บาท
    - เบอร์ 5 ราคาจำหน่าย แผงละ 95 บาท
 4.สัตว์น้ำมีราคาดังนี้
    - ปลาดุก ราคากิโลกรัมละ 65 บาท
    - ปลานิล ราคากิโลกรัมละ 80 บาท
    - ปลาทับทิม ราคากิโลกรัมละ 95 บาท
    - กุ้งขาว ราคากิโลกรัมละ 219 บาท
5.น้ำมันพืช มีราคาดังนี้
ราคาห้างสรรพสินค้า
    - น้ำมันพืชปาล์มขนาดบรรจุขวด 1 ลิตร ราคา 67-70 บาท
    - น้ำมันพืชถั่วเหลือง ขนาดบรรจุขวด 1 ลิตร ราคา 67-68 บาท
6.ผักสด มีราคาดังนี้
ราคาตลาด
    - ผักคะน้า ราคากิโลกรัมละ 40  บาท
    - ผักบุ้งจีน ราคากิโลกรัมละ 20 บาท
    - ผักกาดขาว ราคากิโลกรัมละ 40 บาท
    - กะหล่ำปลี ราคากิโลกรัมละ  40บาท
    - มะเขือเทศสีดา ราคากิโลกรัมละ  30-40 บาท
    - พริกจินดาแดง ราคากิโลกรัมละ 40 บาท
    - มะละกอดิบ ราคากิโลกรัมละ 20บาท
   - มะนาว เบอร์ 5 (ลูก) ราคา 4-7 บาท
ราคาห้างสรรพสินค้า
- คะน้า ราคากิโลกรัมละ 42 บาท
- ผักกวางตุ้ง ราคากิโลกรัมละ 55 บาท
- ผักบุ้งจีน ราคากิโลกรัมละ 35 บาท
- ผักกาดขาว ราคากิโลกรัมละ 30 บาท
- กะหล่ำปลี ราคากิโลกรัมละ 22 บาท  
- แตงกวา ราคากิโลกรัมละ 19 บาท
- ผักชี ราคากิโลกรัมละ 145 บาท
- พริกจินดาแดง ราคากิโลกรัมละ 99 บาท
- มะเขือเทศสีดา ราคากิโลกรัมละ 39 บาท
- มะเขือเปราะ ราคากิโลกรัมละ 30 บาท
สรุปสถานการณ์ ราคาหมูเนื้อแดง ไข่ไก่ เนื้อไก่  สัตว์น้ำ ผักสด ราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับเมื่อวาน และสินค้ามีเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนในจังหวัด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำกับให้มีการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน และห้ามจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร หรือกักตุนสินค้า หากพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่ง พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2564 จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์