Header Image
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ บูรณาการร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การปิดป้ายแสดงราคา ณ ตลาดสดในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ
watermark

พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ บูรณาการร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การปิดป้ายแสดงราคา ณ ตลาดสดในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ  
----------------------------
         วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสามภพ  กาศสกุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวเสาวนีย์ ครอบแก้ว นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า บูรณาร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การปิดป้ายแสดงราคา  ณ ตลาดสดในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 3 และตลาดต้นมะเกลือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์เร่งสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการกระทำความผิด รวมถึงรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค
        ผลการตรวจสอบปรากฎว่า ผู้ประกอบการในตลาด ทั้ง 3 แห่ง มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก ถูกต้อง ชัดเจน  ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้กำชับ และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ.2566 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ อย่างเคร่งครัดต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 6,816