Header Image
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมหารือประชุมหารือสถานการณ์ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการผลิต 2566/67 
watermark

พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมหารือประชุมหารือสถานการณ์ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการผลิต 2566/67 
------------------------
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสามภพ กาศสกุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ  เข้าหารือประชุมหารือสถานการณ์ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการผลิต 2566/67 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายกิตติ  รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประธานสมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาชิก เพื่อร่วมหารือแนวทางร่วมกันในการดำเนินการในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด  และรักษาเสถียรภาพด้านราคาข้าวในประเทศต่อไป
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 6,800