Header Image
พาณิชย์ฯ ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทราย ณ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก ในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
watermark

พาณิชย์ฯ ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทราย ณ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก ในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
--------------------------------
        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสามภพ กาศสกุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวเสาวนีย์ ครอบแก้ว นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทราย ตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 67-69 พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ห้างแม็คโคร ศรีสะเกษ  ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีสะเกษ และห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ศรีสะเกษ 
        ผลการตรวจสอบพบว่า: 
        ราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยน้ำตาลทรายขาว บรรจุ 1 กิโลกรัม ราคา 24 – 29 บาท/กก. และน้ำตาลบรรจุกระสอบ ๆ ละ 625 บาท ตามลำดับ โดยบางแห่งได้กำหนดเงื่อนไขการจำหน่ายครัวเรือนละไม่เกิน 3 - 5 แพ็ค และ ครัวเรือนละไม่เกิน 1 กระสอบ เพื่อป้องกันการกักตุน และกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยสินค้ามีเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ 
        ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้กำชับและเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ถูกต้อง ชัดเจน เปิดเผย รวมทั้งป้องกันมิให้ฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่าย กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า ประวิงการจำหน่าย และปฏิเสธการจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 64,317