Header Image
พาณิชย์ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ประสานเตรียมการรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
watermark

พาณิชย์ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ประสานเตรียมการรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
**************
 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวรัตนสุดา จิรารักษ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวจันทร เหล่าเลิศ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ลงพื้นที่ประสานและประชุมร่วมกับนายบุญมี สุระโคตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง เพื่อเตรียมการรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมเกษตรทิพย์ฟาร์ม ต่อยอดจาก SMART COMMUNITY FARM สู่การเป็นต้นแบบ SMART FARM ด้านเกษตรอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 6,791