Header Image
พาณิชย์ศรีสะเกษ ดำเนินโครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงปม. 2567 (ครั้งที่ 1)
watermark

พาณิชย์ศรีสะเกษ ดำเนินโครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงปม. 2567 (ครั้งที่ 1)
********************************
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา  09.00 น. นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสามภพ  กาศสกุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ นางทิติยา บริบาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และนางสาวเสาวนีย์ ครอบแก้ว นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ดำเนินกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าโครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี งปม. 2567 (ครั้งที่ 1) ณ บริเวณหน้าหอประชุมที่ทำการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
  โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 20 - 40% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อาทิ ไขไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผงชูรส และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนให้ความสนใจเข้าซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก สินค้าขายดี 5 อันดับแรก ได้แก่ ไข่ไก่ ผงชูรส น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำตาลทราย ตามลำดับ มูลค่าการจำหน่ายรวม 69,300 บาท ลดค่าครองชีพประชาชน 18,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 20-30%
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,371