Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
************ 
นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ผลการตรวจสอบดังนี้ 
ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ดังนี้
ราคาสุกรหน้าฟาร์ม CP ราคากิโลกรัมละ 69 บาท
1.1 ห้างสรรพสินค้า
    - หมูเนื้อแดง (หัวไหล่) /(สะโพก) ราคากิโลกรัมละ 115-117 บาท
    - หมูสามชั้น  ราคากิโลกรัมละ 175 บาท
1.2 ตลาดสดเทศบาล 3
    - หมูเนื้อแดง (หัวไหล่) /(สะโพก) ราคากิโลกรัมละ 130-150 บาท
    - หมูสามชั้น  ราคากิโลกรัมละ 150-160 บาท
 2. ราคาจำหน่ายเนื้อไก่ชำแหละ : ห้างสรรพสินค้า
    - อกไก่ ราคากิโลกรัมละ 63 บาท 
    - น่องติดสะโพก ราคากิโลกรัมละ 77 บาท
    - น่องไก่ ราคากิโลกรัมละ 76 บาท
3. ราคาไข่ไก่ แผง 30 ฟอง 
3.1 ห้างสรรพสินค้า
   - เบอร์ 0 ราคา - บาท
   - เบอร์ 1 ราคา - บาท
   - เบอร์ 2 ราคา 129 บาท
   - เบอร์ 3 ราคา 120 บาท
   - เบอร์ 4 ราคา 118 บาท
   - เบอร์ 3+4 ราคา  - บาท
3.2 ร้านค้าปลีก (KK ไข่สด)
   - เบอร์ 0 ราคา 140 บาท
   - เบอร์ 1 ราคา 130 บาท
   - เบอร์ 2 ราคา 125 บาท
   - เบอร์ 3 ราคา 120 บาท
   - เบอร์ 4 ราคา 118 บาท
   - เบอร์ 5 ราคา 110 บาท
4. ราคาจำหน่ายน้ำมันพืช ดังนี้ 
   - ราคาน้ำมันพืชถั่วเหลือง ขนาดบรรจุ 1 ลิตร 55-59 บาท/ขวด 
   - ราคาน้ำมันพืชปาล์ม ขนาดบรรจุ 1 ลิตร  42-48 บาท/ขวด         
5. ราคาผักสด 
5.1 ตลาดสด : พริกแดง กก.ละ 80-100 บาท คะน้า กก.ละ 40 บาท ผักบุ้งจีน กก.ละ 30 บาท ต้นหอม กก.ละ 50 บาท ผักชี กก.ละ 80-100 บาท ผักกาดขาวปลี กก.ละ 40 บาท กะหล่ำปลี กก.ละ 50 บาท 
5.2 ห้างสรรพสินค้า : พริกแดง กก. ละ 89 บาท คะน้า กก.ละ 89 บาท ผักบุ้งจีน กก.ละ 65 บาท ต้นหอม กก.ละ 135 บาท ผักชี กก.ละ 209 บาท ผักกาดขาวปลี กก.ละ 44 บาท กะหล่ำปลี กก.ละ 37 บาท
6. ก๊าซหุงต้ม : ถัง 15 กก. (รวมค่าขนส่ง) ราคาถังละ 460 บาท ราคาทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา
    สถานการณ์ : ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมยังทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในจังหวัด   
ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำเรื่องการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด  เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,365