Header Image
พาณิชย์ศรีสะเกษ จัดประชุมแผนการดำเนินกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของสำนักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ
watermark

พาณิชย์ศรีสะเกษ จัดประชุมแผนการดำเนินกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของสำนักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ
*************************** 
วันที่ 1  ธันวาคม  2566 เวลา 10.00 น. นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวรัตนสุดา  จิรารักษ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  จัดประชุมแผนการดำเนินกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของสำนักงานฯ  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณากำหนดแผนในการจัดกิจกรรมของสำนักงานฯ รวมถึงการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม  ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ผลิต/ผู้ประกอบการของจังหวัดศรีสะเกษ  ก่อให้เกิดรายได้ต่อไป  โดยมีนายนคร  บุตรดีวงศ์  พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,352