Header Image
พาณิชย์ศรีสะเกษ ร่วมอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
watermark

พาณิชย์ศรีสะเกษ ร่วมอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
*******************
นางสาวณัฐกฤตา ศีลสอน  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการและนางสาวจันทร เหล่าเลิศ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ เข้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎระเบียบและแนวทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,348