Header Image
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การตลาดหอมแดง จังหวัดศรีสะเกษ ปีการผลิต 2566/67
watermark

พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การตลาดหอมแดง จังหวัดศรีสะเกษ ปีการผลิต 2566/67
**************
      วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นายนคร  บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสามภพ  กาศสกุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางทิติยา บริบาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ  นางสาวเสาวนีย์  ครอบแก้ว นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาและการตลาดหอมแดงศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอราษีไศล อำเภอยางชุมน้อย และตลาดท่าเรือ โดยในปีการผลิต 2566/67 จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นเพาะที่ปลูกหอมแดง (สะสม) ณ วันที่ 24 พ.ย. 66   จำนวน 16,918 ไร่ โดยคาดการณ์ผลผลิตหอมแดงศรีสะเกษ ที่ออกสู่ตลาดเดือนพฤศจิกายน 3.39% เดือนธันวาคม 40.30% เดือนมกราคม 23.93% เดือนกุมภาพันธ์ 30.69% และเดือนมีนาคม 1.68% ตามลำดับ 

สถานการณ์การจำหน่ายหอมแดงศรีสะเกษ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 
🔹ราคาที่เกษตรกรขายได้หน้าสวน/ล้ง (หอมสด) ในพื้นที่อำเภอราษีไศล และอำเภอยางชุมน้อย
     กิโลกรัมละ 20 - 22 บาท (บางแห่งอยู่ระหว่างเปิดรับซื้อ)
🔹ราคาจำหน่าย ณ ตลาดท่าเรือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ 
     - หอมปึ๋งกิโลกรัมละ 45-50 บาท
     - หอมมัดจุกกิโลกรัมละ 60-75 บาท
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,307