Header Image
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเครือข่ายฯ ตรวจสอบฉลากสินค้าประทัดและดอกไม้ไฟ
watermark

พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเครือข่ายฯ ตรวจสอบฉลากสินค้าประทัดและดอกไม้ไฟ
------------------------------------

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสามภพ กาศสกุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ  นางทิติยา บริบาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ นางสาวเสาวนีย์ ครอบแก้ว นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น บูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้า ให้คำแนะนำแก่ร้านค้าที่จำหน่ายประทัด/ดอกไม้ไฟ และตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าของผู้ประกอบการ ภายในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,310